3 meest voorkomende soorten trips in kamerplanten

3 meest voorkomende soorten trips in kamerplanten

Diverse tripssoorten vormen een groot probleem in woonkamer, moestuin of kas. Er zijn meer dan 6000 soorten trips bekend. De meeste zijn onschuldig, sommige zijn predatoren en minder dan 20 soorten veroorzaken schade aan je planten. In deze blog lees je over drie tripssoorten, die een nachtmerrie vormen voor menig plantliefhebber. 

Wat zijn trips?

Tripsen zijn kleine insecten (0,5-14mm). De grootste soorten komen in de tropen voor. In gematigde gebieden als Nederland zijn zij vaak niet groter dan 2,5 mm. De tripssoorten die schade veroorzaken behoren allemaal tot één familie, namelijk de familie Thripidae. Zullen wij de familie even voorstellen? 
 

Californische trips

  • Wereldwijd de meest schadelijke tripssoort.
  • Zeer polygaaf (Organismen die meerdere soorten andere organismen eten)
  • Tast bladeren, vruchten en bloemen aan. Kan ook virussen overbrengen.

De Californische trips kan worden aangetroffen op veel verschillende plantensoorten. Deze soort is voornamelijk actief op het bovenste gedeelte van de plant. Bij planten met relatief zachte bladeren, zoals gerbera en chrysant, wordt trips aangetroffen op zowel de boven- als de onderkant van de bladeren. Bij planten met een hard bladoppervlak, zoals roos en orchidee, geeft de trips de voorkeur aan de groeipunten. Zodra er bloemknoppen aanwezig zijn, verplaatst de trips zich daarheen. In de vroege ochtenduren wordt hij actief en verlaat dan zijn schuilplaats. 

Tabakstrips 

  • Wereldwijd zeer algemeen voorkomende tripssoort
  • Tast met name bladeren aan
Tot de jaren 80' vormde de tabakstrips de belangrijkste tripsplaag soort. In de afgelopen jaren is hij grotendeels verdrongen door de Californische trips. Maar komt nog wel over heel de wereld voor. Zelfs in de Nederlandse huiskamers!

De tabakstrips is op alle delen van de plant terug te vinden. Zij zitten vooral aan de onderkant van jonge bladeren bovenin de plant, maar komen ook voor op scheuten en bloemen. 

 

Echinothrips 

  • Leeft uitsluitend op bladeren
  • De verpopping vindt plaatst aan de onderkant van het blad
  • Komt met name voor op lagere plantendelen

In volle opmars betreedt de Echinotrips het groen van de Nederlander. Waar hij eerst voornamelijk actief was in Noord-Amerika, is hij nu ook terug te vinden in Europa.

Echinothrips geeft de voorkeur aan de onderkant van de bladeren. Hij houdt zich vooral langs de nerven van het blad en is niet erg mobiel. Als de populatie groeit, verspreidt het insect zich over het hele blad. Aantasting begint altijd erg laag in de plant. Nauwkeurige inspectie is van plantbelang aangezien dit type trips niet goed kan vliegen en hierdoor vrijwel nooit op vangkaarten wordt terug gevonden. Echinotrips worden vaak pas opgemerkt wanneer de populatie al dusdanig hoog is.

Trips bestrijden op natuurlijke wijze 

Trips op preventieve & biologische wijze bestrijden doe je met de Heroes van Insect Heroes. De Jungle Deal en de Optimized Combo deal zorgen ervoor dat je planten tot op de wortels gewapend zijn in de strijd tegen trips!