Missie

samen moestuinieren
Insect Heroes is in het leven geroepen om samen met jou voor een duurzame wereld te gaan. En die wereld begint volgens ons bij jouw eigen stukje groen. Dat eigen stukje groen waar jij nu al zorg voor draagt. Dat is het stukje groen waar wij onderdeel van willen zijn.

Onze droom
Met het oog op ons doel nemen wij dan ook een enthousiasmerende rol aan. Een rol waar geen kans is op pessimisme, maar juist plek is voor de verwondering in jouw ogen. Wanneer je jouw favoriete plant na behulp van Insect Heroes weer ziet opbloeien als nooit tevoren. Om die reden kweken wij, om die reden leveren wij onze Insect Heroes.

In onze webshop willen wij de focus leggen op het preventief behandelen van jouw eigen stukje groen. Hiervoor moeten wij jouw groen leren kennen en moeten wij zorgen voor verdieping in het aanbod. Op die manier blijven wij elkaar uitdagen om op zoek te blijven gaan naar een evenwichtige balans tussen gebruiker, plant en dier.

Get nature on your team!

Duurzaam

100% natuurlijke plaagbestrijding

Veilig

Onzichtbaar aan het werk, zonder een nieuwe plaag te vormen

Effectief

We kweken en testen de producten zelf

Beschermend

Behoud bijen, vlinders en andere nuttige insecten