Waar zijn insecten goed voor?

biodiversiteit

Waar zijn insecten goed voor?

De natuur is net als een jenga spel: elke plant of diersoort heeft zijn eigen plekje in de toren van leven. Laat je één van de blokjes verdwijnen, dan heeft dat effect op de rest en gaat de toren wankelen! Zo zijn kleine zoogdieren, vogels en reptielen afhankelijk van insecten voor hun voeding. Denk aan onze nationale weidevogel de grutto of de egel, beide insecteneters. 

Nuttige insecten voor mensen

Ook de mens is afhankelijk van insecten. Wij gebruiken insecten voor de honing, bijenwas, zijde of kleurstoffen in kleding en snoep. 80% van ons groente en fruit wordt bestoven door bijen en andere insecten. Zij zorgen er dus voor dat wij voldoende kunnen eten. Ook hebben we insecten nodig om van de bloemen te kunnen genieten: 90% van de Nederlandse wilde planten worden bestoven door insecten volgens bijenexpert Koos Biesmeijer.

 

 

Insectensterfte in Nederland

Het gaat niet goed met veel insecten in Nederland. Zo is bijvoorbeeld de helft van alle bijensoorten in Nederland bedreigd. Ook zijn de vlinderaantallen zorgelijk: 62% van de Nederlandse soorten staan op de rode lijst. Hoe komt het dat het zo slecht gaat met de insecten? Wetenschappers denken dat onze manier van landbouw daar sterk aan bijdraagt. Gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, te weinig (afwisseling in) bloemen, te veel mest en versnippering van het landschap zijn redenen tot achteruitgang. Dit is ook wel logisch: net als wij hebben bijen een gevarieerd dieet nodig en een geschikte plek om te wonen. Hoe zouden wij de insecten kunnen helpen?


Een insectvriendelijke tuin creeëren

Tegenwoordig kan je op allerlei manieren een bijdrage leveren. Je kunt zadenmixen kopen die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere insecten. Ook kan je insectenhotels kopen of maken, om zo je tuin insectvriendelijk te maken. Als laatste is het belangrijk om pesticiden te vermijden. Gebruik liever natuurlijke bestrijders om op een natuurvriendelijke manier van je plagen af te komen. Zo bescherm je bijen en andere nuttige insecten in de tuin.

 

Veel plezier en succes met de natuurlijke bestrijding. Get nature on your team!